guy

 1. U.G. Ridley
 2. GuardianWynn
 3. Artemus19
 4. agentkilljoy_v
 5. Tesoro
 6. Pythonforger
 7. lvlr
 8. lostinwebspace
 9. TalesOfMany
 10. wethegreenpeople
 11. DaveH
 12. MarchOfMephisto
 13. john_nyc